Budynek Zespołu Szkół im. H. i K. Gnoińskich w Siennicy

6f

To jeden z najpiękniejszych budynków szkolnych w regionie. Został wybudowany w latach 1923 – 1926 według nagrodzonego w 1922 r. w paryskim konkursie architektonicznym projektu A. Bojeńskiego. Decyzje o budowie podjął ówczesny prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Stanisław Wojciechowski, a finansowo wsparł właściciel Dłużewa – Stanisław Pobóg-Dłużewski. Od strony klasztoru rozciąga się park oddzielający budynki szkolne od klasztornych. Z drugiej strony budynku jest drugi park ze stawem i źródełkiem oraz ogród.

W szkole mieści się Izba Pamięci Siennickich Szkól, która jest swoistym muzeum oświatowo – folklorystycznym. Zgromadzono tam wiele cennych informacji o historii mazowieckiej oświaty, tradycji kształcenia i wychowania, walki o polskość i niepodległość oraz eksponaty kultury materialnej świadczące o lokalnej historii i tradycji. Są tam mapy. fotografie, świadectwa oraz inne dokumenty szkolne., elementy wyposażenia klas z przełomu IXX i XX w.

Dodaj komentarz

Agroturystyka na Ziemi MIńskiej

Menu Title