Pomniki przyrody i obiekty przyrodnicze w Gminie Mińsk Mazowiecki

• Zalew „Marianka” w Hucie Mińskiej.

• Bagno Pogorzel.

• Miński Obszar Chronionego Krajobrazu.

• Dąb szypułkowy w Anielinie (teren prywatny).

• Aleja dojazdowa i park podworski (grupa drzew (5 lip drobnolistnych, wiąz szypułkowy, klon jawor i klon pospolity.

• Dąb szypułkowy w Ignacowie na posesji Szkoły Podstawowej Specjalnej.

• Dąb szypułkowy w Hucie Mińskiej (teren prywatny).

• Lipa drobnolistna, lipa szerokolistna w parku dworskim w Starej Niedziałce (teren prywatny).

• Sosna Zwyczajna (Nadleśnictwo Mińsk Maz. Leśnictwo Stankowizna oddz. 144a).

• Dąb szypułkowy w Dłużce.

• 2 dęby szypułkowe we wsi Zakole-Wiktorowo.

Dodaj komentarz

Agroturystyka na Ziemi MIńskiej

Menu Title