Zespół dworski w Rudzie Pniewnik

rp

Obiekt murowany z cegły, otynkowany

Niegdyś wieś Piwki. W II poł. XIX wieku własność Godlewskich, w XX wieku – Surdykowskich. Ostatnim właścicielem majątku był Wacław Golian. Po wojnie majątek rozparcelowano, we dworze mieściła się szkoła.

Dwór w charakterze willowym, wzniesiony na początku XX wieku. Parterowy, nakryty dachem łamanym, z ryzalitem na osi elewacji ogrodowej przechodzącym w wystawkę dachową. W elewacji frontowej dwukolumnowy ganek, dobudowany w późniejszym czasie. Powyżej wystawka dachowa. W elewacji bocznej piętrowy ryzalit.

Dwór obecnie jest własnością prywatną i dzięki remontom znajduje się  w bardzo dobrym stanie.

Ciekawostki: Zygmunt Pełka, tutejszy młynarz z dziada pradziada, opowiadał taką historię: „W sobotni wieczór końca XIX w. do hipoteki w Warszawie przyszła hrabina, by zdeponować dużą sumę rubli w złocie. Notariusza już nie było. Pieniądze schował w kasie pancernej podsędek. W poniedziałek nie było ani podsędka, ani pieniędzy. Ów mężczyzna kupił Piwki z drewnianym dworem, ubezpieczył go, spalił, wziął odszkodowanie i zbudował w 1907 r. murowany dwór. Posiadając cegielnię, stawiał kolejne budynki. Folwark doprowadził do świetności. Sprzedał go przed wojną. Ostatniego właściciela Teodora Wacława Goliana, który miał warszawską fabrykę makaronów, wyprowadziła stąd Armia Czerwona.”

Dodaj komentarz

Agroturystyka na Ziemi MIńskiej

Menu Title