Gmina Jakubów

1024px-POL_gmina_Jakubów_COAGmina Jakubów położona jest w środkowej części Wysoczyzny Kałuszyńskiej, która znajduje się na Nizinie Południowo-Podlaskiej. Leży na północ od szlaku komunikacyjnego Warszawa – Siedlce, w odległości 45 km od Siedlec, 60 km od Warszawy i 10 km od Mińska Mazowieckiego. Pod względem administracyjnym gmina Jakubów należy do powiatu mińskiego w województwie mazowieckim. Sąsiaduje z gminami: Stanisławów, Dobre, Kałuszyn, Cegłów i Mińsk Mazowiecki. Gminę tworzy 26 sołectw o łącznej powierzchnia 87 km2, zamieszkuje ją 4999 osób (wg stanu na dzień 31.XII.2004 r.)223px-POL_powiat_miński_gmina_Jakubów_map.svg

Północno-zachodnia i częściowo środkowa część gminy to obszary o dominującej funkcji letniskowej i turystycznej. Tereny w trzech miejscowościach ( Wola Polska, Ludwinów i Tymoteuszew) są przeznaczone w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Jakubów pod budownictwo letniskowe. Gmina posiada dobrze rozwiniętą sieć drogową, energetyczną, telefoniczną, stację wodociągową w Mistowie i stację redukcyjną gazu w Narcie. Położenie gminy przy drodze krajowej nr 2 relacji Warszawa – Terespol i budowa planowanej autostrady A 2 wraz z punktami obsługi podróżnych stwarzają bardzo dobre warunki do inwestowania na tych terenach.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na północ od miejscowości znajdują się tereny przeznaczone pod budownictwo przemysłowe, rzemiosło uciążliwe, czy też lecznicę zwierząt.

Głównym zajęciem mieszkańców jest praca w rolnictwie. Bliskość aglomeracji warszawskiej i dobre połączenia komunikacyjne powodują, że wielu ludzi podejmuje pracę poza miejscem zamieszkania.

W gminie rozwija się działalność gospodarcza, głównie jest to handel i usługi związane z produkcją rolną. Zarejestrowanych jest 225 podmiotów gospodarczych. Na północ od Jakubowa znajdują się obszary przeznaczone pod przemysł, budownictwo, rzemiosło i usługi.
O atrakcyjności gminy świadczy duże zainteresowanie mieszkańców miast kupnem ziemi i osiedleniem się na jej terenie. Z roku na rok przybywa działek rekreacyjnych zlokalizowanych przede wszystkim w okolicy rzeki Rządzy. Jest już około 600 takich działek, z których znaczna część ma charakter nie tylko rekreacyjny.
Na wspomnianej rzece Rządzy planowana jest budowa zbiornika retencyjnego o powierzchni około 7 ha. lustra wody.

Bezpośrednie sąsiedztwo z miastem powiatowym – Mińskiem Mazowieckim, niewielka odległość od Warszawy – stolicy województwa mazowieckiego, przebieg głównej trasy komunikacyjnej o randze krajowej i międzynarodowej w kierunku wschód – zachód, istniejące linie energetyczne i gazociągu wysokiego ciśnienia stwarzają korzystne warunki dalszego rozwoju

Dodaj komentarz

Agroturystyka na Ziemi MIńskiej

Menu Title