Gmina Stanisławów

POL_gmina_Stanisławów_COAGmina Stanisławów położona jest w centralnej Polsce. Jest jedną z 13-stu gmin powiatu mińskiego wchodzącego w skład województwa mazowieckiego .

Miejscowość Stanisławów oddalona jest o 40 km od Warszawy i o 15 km od Mińska Mazowieckiego.
Gmina leży na skrzyżowaniu drogowych szlaków komunikacyjnych :
– Warszawa – Węgrów – Sokołów Podlaski (trasa nr 637),
– Mińsk Mazowiecki – Łochów – Ostrów Mazowiecka (trasa nr 50).
223px-POL_powiat_miński_gmina_Stanisławów_map.svg
Przez jej teren przebiega linia kolejowa Pilawa – Mińsk Mazowiecki – Tłuszcz .
Korzystne położenie gminy jest szansą na powstanie nowych i rozwój istniejących podmiotów gospodarczych .

 

Historia

2 maja 1523 dwaj ostatni książęta mazowieccy, Stanisław (1500-1524) i Janusz III (1502-1526) nadali wsi książęcej Cisek prawa miejskie. W tym samym czasie nastąpiła zmiana nazwy z Cisek na Stanisławów. Uzyskanie przez Stanisławów praw miejskich stało się ważnym momentem dla rozwoju tej miejscowości, dzięki opiece królowej Bony, a następnie biskupa Noskowskiego. Do czynników przyspieszających rozwój Stanisławowa przyczyniły się przywileje królewskie.

Wojny szwedzkie wyniszczyły Stanisławów, co spowodowało upadek do rangi wsi. Stan zastoju miasta po wojnach szwedzkich trwał 10 lat. Ważnym momentem w dziejach Stanisławowa była ponowna lokacja miasta w 1677. Po upadku Rzeczypospolitej Stanisławów znalazł się w zaborze austriackim, w prowincji Galicja Zachodnia. Po wojnie Księstwa Warszawskiego z Austrią w 1809 Stanisławów znalazł się w granicach Księstwa Warszawskiego jako miasto powiatowe. Po powstaniu Królestwa Polskiego Stanisławów został wyznaczony na siedzibę miasta obwodowego. Obwód stanisławowski składał się z powiatu stanisławowskiego i powiatu siennickiego. Wkrótce stolica obwodu stanisławowskiego została przeniesiona do Mińska. Brak perspektyw rozwoju spowodował w 1866 likwidację powiatu stanisławowskiego, z którego powstał powiat radzymiński i nowomiński. W 1869 Stanisławów utracił prawa miejskie i stał się tylko siedzibą władz gminnych. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę Stanisławów znalazł się w powiecie mińskim województwa warszawskiego. Reforma administracyjna wprowadzona w 1975 spowodowała likwidację powiatów, w tym właśnie czasie Stanisławów trafił pod władzę administracyjną województwa siedleckiego. 1 stycznia 1999 Stanisławów znalazł się ponownie w powiecie mińskim, tym razem województwa mazowieckiego.

Dodaj komentarz

Agroturystyka na Ziemi MIńskiej

Menu Title