Gminny Ośrodek Kultury w Stanisławowie

20_big

Budynek w którym znajduje się Gminny Ośrodek Kultury w Stanisławowie jest ciekawy architektonicznie i ma długą historię. Został wzniesiony w 1S13 r. i służył jako zajazd, stąd jego centralne położenie.

Jak niesie wieść gminna, w zajeździe przebywał sam cesarz Napoleon. Burzliwe dzieje przeżywał Stanisławów, w wyniku których ze znaczącego miasta stał się wioską. Zmieniał też swoje przeznaczenie i zajazd.

Był w nim komisariat żandarmerii, mieściła się szkoła, później Gromadzka Rada Narodowa i gmina. Od wielu lat obiekt w swoje władanie przejęła kultura. Najpierw zajazdowe włości „okupowała” biblioteka, później usytuował się Klub Rolnika, aż w roku 19S3 ówczesna władza zadecydowała, że w zajeździe będzie Gminny Ośrodek Kultury i tak pozostało do dziś.

Ośrodek poza swoją działalnością statutową organizuje wycieczki turystyczno – krajoznawcze krajowe i zagraniczne, wyjazdy do teatrów, bale karnawałowe dla dorosłych i dzieci oraz koncerty i uroczystości rodzinne.

Dodaj komentarz

Agroturystyka na Ziemi MIńskiej

Menu Title