Kościół Parafialny pod wezwaniem Św. Mikołaja w Dobrem

 

Pierwszy kościół w Dobrem ufundował Jan Dobrzy niecki. pod stoi i zakroczymski, właściciel dawnych dóbr Ossówno wraz z Mateuszem z Brzozownicy.

Uzyskawszy pozwolenie króla Zygmunta Starego, w 1530 roku założył na prawie niemieckim miasto Dobre. A w tym samym roku erygowana została tutejsza parafia pod wezwaniem św. Stanisława.

Historia nie oszczędzała ani miasta, ani kościoła. Potop szwedzki, wojny napoleońskie. czy powstanie listopadowe osłabiły zarówno miejscowość, jak i parafie. W połowie XIX wieku Dobre utraciło prawa miejskie. W tym samym stuleciu spłonął miejscowy kościół.

Dzięki hojności dawnej dziedziczki pobliskiego Rudzienka. Kamili Jaźwińskiej, w roku 1S73 rozpoczęła się budowa nowej świątyni, której patronem został św. Mikołaj. W 1878 roku kościół został poświęcony, zaś 8 lat później konsekrowany.

indeks

Dodaj komentarz

Agroturystyka na Ziemi MIńskiej

Menu Title