Krzyż i obelisk w Dębem Wielkim

dwko

Krzyż i kamień u jego podstawy usytuowany przy parku w Dębem Wielkim zestal poświęcony pamięci żołnierzy powstania listopadowego z IV Pułku Piechoty Liniowej, poległym 31 marca 1831 r.

W tym miejscu znajdowała się mogiła poległych żołnierzy z 4 pp. na której wzniesiono drewniany krzyż, który z czasem uległ zniszczeniu. Odsłonięcie nastąpiło z inicjatywy władz samorządowych w 1998 r. Rokrocznie 31 marca młodzież szkolna (harcerze) trzyma przed pomnikiem honorowa warte, zaś grono pedagogiczne składa wiązankę kwiatów.

Dodaj komentarz

Agroturystyka na Ziemi MIńskiej

Menu Title