Mogiła żołnierska w Okuniewie

Mogiła zbiorowa na cmentarzu parafialnym w Okuniewie znajduje się przy głównej alei. Pochowani są w niej żołnierze polegli lub zmarli na skutek ran odniesionych w boju w dniach 13 – 18 sierpnia 1920 r. w rejonie Okuniewa. Na mogile w 1928 r. ufundowano pomnik z nazwiskami ofiar

Z lewej strony:

Stan Zając
13.VIII.1920

Ignacy Kowalczyk
16.VIII.1920

Z prawej strony:

Stan Gnojko
18.VIII.1920

Jan Kowalkowski
15.VIII.1920

Dodaj komentarz

Agroturystyka na Ziemi MIńskiej

Menu Title