Muzeum im. Konstantego Laszczki

Konstanty Laszczka – wybitny artysta rzeźbiarz jest synem ziemi dobrzańskiej. Oto kilka faktów z jego życiorysu:

3 września 1865 roku. w niewielkiej wsi Makowiec Duży. w wielodzietnej, chłopskiej rodzinie przyszedł na świat Konstanty Laszczka. Być może pozostałby anonimowym artystą ludowym, gdyby pewnego dnia rzeźbionych przez niego glinianych figurek nie zobaczyła miejscowa dziedziczka. Dziś niezwykłe prace Laszczki można podziwiać w Społecznym Muzeum jego imienia w Dobrem Dzięki wstawiennictwu miejscowej dziedziczki, osiemnastoletni Konstanty Laszczka – niezwykle utalentowany rzeźbiarz-amator, dostał się pod opiekę znakomitego artysty. Jana Kryńskiego. W jego pracowni zdobył pierwsze szlify w zawodzie. W 1890 roku otrzymał stypendium od Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, za które wyjechał do Paryża. Tam kształcił się pod okiem wybitnych rzeźbiarzy. Po powrocie do kraju nie tylko oddawał się pracy twórczej, ale również działał społecznie i wykładał w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Był m. in. współzałożycielem Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”.

Więcej informacji  na stronie

Wirtualne muzeum Konstantego Laszczki

Dodaj komentarz

Agroturystyka na Ziemi MIńskiej

Menu Title