Nadwiślański Obszar Chronionego Krajobrazu

Nadwiślański Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem, a także pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych. Obszar ten został ustanowiony Rozporządzeniem Nr 6S Wojewody Mazowieckiego z dnia 23.05.2005 r. w sprawie Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

Dodaj komentarz

Agroturystyka na Ziemi MIńskiej

Menu Title