Pomnik w Lasominie

Pomnik znajduje się na południowym krańcu wsi. na rozwidleniu dróg prowadzących do Kośmin i Nowogrodu. Poświęcony jest pamięci rodaków poległych w obronie ojczyzny w 1920 r. Pomnik ufundowało w 1932 r. Koło Młodzieży Wiejskiej „Wici” w Lasominie. działające wówczas w tejże miejscowości.

Na kamieniu wyryto napis:

Rodakom naszym poległym w obronie Ojczyzny w r. 1820 kamień ten na pamiątkę położyło Koło Mi. WiejskiejWici”.

Lasomin 5. VI932”.

Dodaj komentarz

Agroturystyka na Ziemi MIńskiej

Menu Title