Pomniki przyrody i obiekty przyrodnicze w Gminie Dębe Wielkie

• Dąb szypułkowy na terenie parku podworskiego w Dębem Wielkim.

• Jesion wyniosły w alei dojazdowej do parku w Dębem Wielkim (teren prywatny).

• Jesion wyniosły w Ostrów Kani przy drodze z Pustelnika do Dębego Wielkiego (teren prywatny).

• Grupa drzew (klon srebrzysty, lipa drobnolistna) w parku wiejskim

w Ostrów Kani.

• Dąb szypułkowy na terenie posesji PFZ (nr. 42) w ogrodzie w odległości ok. 70 m. od budynku w kierunku pół. – wsch. w Ostrów Kani.

• Aleja wjazdowa do zabytkowego parku (dwie lipy drobnolistne)

w Rudzie Mazowieckiej.

• Grupa drzew (dąb szypułkowy, wiąz szypułkowy, dwa jesiony wyniosłe) w zabytkowym parku w Rudzie Mazowieckiej.

Dodaj komentarz

Agroturystyka na Ziemi MIńskiej

Menu Title