Pomniki przyrody i obiekty przyrodnicze w Gminie Halinów

• Nadwiślański Obszar Chronionego Krajobrazu.

• Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu.

• Głaz narzutowy w Długiej Kościelnej (obok zabytkowego kościoła).

• Jesion wyniosły (2 szt.) w Długiej Kościelnej (obok zabytkowego kościoła).

• Jesion wyniosły (2 szt.).

• Dąb szypułkowy (2 szt.) w Hipolitowie (ul. Kolejowa 5).

• Klon pospolity w Okuniewie (teren parku przy dworskiego przy ul. Parkowej).

• Topola kanadyjska w Okuniewie (przy kościele Rz.-Kat.).

• Wiąz szypułkowy w Okuniewie (w pasie drogowym ul. Parkowej).

• Lipa drobnolistna w Okuniewie (teren parku zabytkowego).

• Lipa drobnolistna w Okuniewie (teren parku zabytkowego).

• Dąb szypułkowy w Okuniewie (ul. Stanisławowska 22).

• Wiąz szypułkowy w Długiej Szlacheckiej (działka nr ewid. 497).

• Lipa drobnolistna, klon pospolity, wiąz szypułkowy w Budziskach (teren parku wiejskiego).

• Dąb szypułkowy w Cisiu (działka rolna p. Sarniaka).

• Dąb szypułkowy w Cisiu (obok drogi do Halinowa, działka rolna Piotra Jęczmieniowskiego).

• Dąb szypułkowy w Cisiu (działka rolna p. Władysława Sarniaka).

• Dąb szypułkowy (3 szt.) w Józefinie (działka Tomasza Dołowego).

• Lipa drobnolistna w Józefinie (obok działki Jana Jarzębskiego).

• Dąb szypułkowy w Koniku Starym (10m od szosy W-wa Mińsk Maz.).

• Dąb szypułkowy w Koniku Starym (80m od szosy W-wa Mińsk Maz. Wł. Piotr Kwaśny).

• Dąb szypułkowy (2 szt.) w Koniku Starym (obok szosy W-wa Mińsk Maz. Po str. Płn.).

• Dąb w Chobocie.

Dodaj komentarz

Agroturystyka na Ziemi MIńskiej

Menu Title