Torfowisko „Strugi Krzywickie”

Północna cześć gminy Siennica należy do Mińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, na którego terenie projektowany jest rezerwat „Krzywickie Strugi”.

Obszar przyszłego rezerwatu charakteryzuje sie dużymi terenami podmokłymi i bagnami w sąsiedztwie rozległych lasów sosnowych rosnących na licznych wydmach.

Strugi Krzywickie to nazwa projektowanego rezerwatu na terenie wsi o tej samej nazwie.

Dodaj komentarz

Agroturystyka na Ziemi MIńskiej

Menu Title