Układ przestrzenny rynku w Okuniewie

hlr

Układ przestrzenny zabudowy Okuniewa i zadrzewiony rynek, na którym niegdyś znajdował się ratusz i łaźnie miejskie, przypomina o dawnej świetności miejscowości, która w latach 153S – 1S69 cieszyła się prawami miejskimi.

Dziś stoi tam pamiątkowy głaz poświęcony mieszkańcom ziemi Okuniewskiej poległym i pomordowanym w okresie II wojny światowej.

Dodaj komentarz

Agroturystyka na Ziemi MIńskiej

Menu Title