Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu

Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu posiada całkowita powierzchnie 14S 409.1 ha. Położony jest na terenie powiatów: warszawskiego, grodziskiego, legionowskiego. nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego. pruszkowskiego, sochaczewskiego. warszawskiego zachodniego, wołomińskiego, oraz mińskiego, w tym również na terenie gminy Halinów.

Aktem prawnym regulującym ochronę tego obszaru jest Rozporządzenie Nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (DUWM.42.870) oraz Rozporządzenie Nr 56 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (DUWM.200S.1S5.6629).

Tereny obszaru są chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz

  1. zróżnicowanych ekosystemach, wartościowy ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką, wypoczynkiem, a także pełniona funkcja korytarzy ekologicznych.

WOChK zajmuje 3 258 ha powierzchni terenu gminy Halinów i obejmując znaczny fragment na północy gminy tj. sołectwa: Okuniew, Zagórze, Budziska, Michałów, Długa Szlachecka, Długa Kościelna, Kazimierów, Mrowiska, Chobot, Krzewina i Desno) oraz mniejszy na południu (sołectwa: Wielgolas Duchnowski, Stary Konik i Nowy Konik).

Dodaj komentarz

Agroturystyka na Ziemi MIńskiej

Menu Title