Zbiorowa mogiła na terenie przykościelnym kościoła pw. Najświętszej Marii Panny w Siennicy

Nekropolia przy kościele parafialnym w Siennicy.

Czas powstania cmentarza określony jest na lata 1749 – 1754. Zachowało się tu kilkanaście późniejszych nagrobków, min.: ks. Damazego Kosmowskiego (z 1900 r.). ks. Łukasza Janczaka (z 1918 r.). ks. Romana Rembielińskiego. doktora teologii, prałata papieskiego (z 1926 r.): Maryny z Chrzanowskich Grabowskiej, dziedziczki dóbr Rudzienko (z 1889 r.). a także nagrobki członków rodziny Dłużewskich (z lat 1894 – 1945).

Na terenie przykościelnym kościoła parafialnego pw. Najświętszej Marii Panny znajduje się mogiła ok. 100 polskich żołnierzy zmarłych na skutek cholery w miejscowym lazarecie wiosną 1831r.

Dodaj komentarz

Agroturystyka na Ziemi MIńskiej

Menu Title