Zbiorowa mogiła w Cygance

dwc

Zbiorowa mogiła polskich żołnierzy poległych w 1831 r. w Cygance. Na mogile w latach 1951-1971 wzniesiono trzy krzyże.

Pomnik odnosi się do wydarzeń z 17 lutego 1831 r.. kiedy to pod Cyganka cofający się spod Dobrego batalion ppłk. Adama Wolskiego został otoczony przez wojska rosyjskie gen. Sackena i Czadajewa. Batalion osłaniał odwrót dywizji gen. Jana Skrzyneckiego spod Dobrego. Wezwany do poddania się, bagnetem torował sobie drogę w kierunku Okuniewa. Pomimo ciężkich strat, zdołał wydostać się z okrążenia. Poległo wówczas ok. 200 polskich żołnierzy, m.in. kpt. Strojnowaski i ppor. Dąbrowski. Większość poległych pochowano W mogile w Cygance, cześć we wsi Rysie.

Dodaj komentarz

Agroturystyka na Ziemi MIńskiej

Menu Title