Zespól dworski w Rudzie

Obecnie w Rudzie można podziwiać jedynie pozostałości dawnej bramy wjazdowej do dworskiej rezydencji.

W okresie międzywojennym majątek należał do hrabiego Starzeńskiego herbu Lis, który chlubnie zapisał się w historii miejscowości.

Przez Rudę przepływa rzeka Mienia (dopływ Świdra). To na niej Hrabia Marian Starzeński, właściciel majątku, zbudował nowoczesny system melioracyjny regulujący bieg rzeki, która w przeszłości często wylewała, tym samym przynosząc wiele szkód. Zlecił więc budowę tam i jazów oraz kazał wykopać stawy rybne w parku okalającym dwór. Był prawdziwym pasjonatem. Nie tylko oddawał się gospodarczej praktyce, ale również prowadził własne badania ichtiologiczne. Wiele zasług położył w dziedzinie hodowli karpia. Wniósł też inne wartości w życie lokalnej społeczności. Dzięki staraniom rodziny Starzeńskich w Rudzie powstała m in. szkoła oraz straż pożarna.

Dodaj komentarz

Agroturystyka na Ziemi MIńskiej

Menu Title