Zespół dworski w Rudzienku

dwor rudzienko

Wiejski dworek najczęściej kojarzy się z utrzymaną w tzw. „stylu polskim” parterowa siedziba, do której wnętrza prowadzi charakterystyczny, wsparty’ na kolumnach ganek. Jest to wysoko podpiwniczony budynek pokryty naczółkowym dachem z czerwonej dachówki. Skromne elewacje ozdobione są jedynie profilowanymi gzymsami. Należał do Rodziny Jaźwińskich herbu Grzymała, która wzniosła tu murowany dwór. Po licznych przebudowach, przetrwał do dziś.

Dawniej dworek otoczony był przez park. z którego dziś. niestety, niewiele pozostało. Od strony wschodniej zachował się jednak charakterystyczny parkowy układ – zielony gabinet otoczony szpalerem lip. Budynek pozostaje w prywatnych rekach. Ostatni remont rozpoczął się w 1965 roku. trzy’ lata po tym. jak budynek dwor rudzienko2wpisany został do Krajowego Rejestru Zabytków.

Obecni właściciele stopniowo odrestaurowują dworek, jest zatem nadzieja, że budynek z czasem odzyska dawna świetność.

Dodaj komentarz

Agroturystyka na Ziemi MIńskiej

Menu Title