Gmina Siennica

420px-Coat_o_arms_of_Siennica.svgGmina Siennica została utworzona 1 stycznia 1973 r. na podstawie uchwały Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie Nr XX/93/72 z dnia 1 grudnia 1972 r. Gmina obejmuje 39 sołectw (39 wsi). Ustrój gminy określa Statut Gminy przyjęty uchwałą Nr IV/27/03 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 lutego 2003 r. ze zmianą wprowadzoną uchwałą Nr VII/66/03 Rady Gminy w Siennicy z dnia 13 listopada 2003 r. Gmina posiada herb, którym jest znak szarej podkowy z otworami na dole, łukiem ku górze oraz dwa żółte krzyże maltańskie. Jeden z nich umieszczony jest w środku podkowy, drugi zaś bez prawego ramienia, znajduje się na podkowie. Znaki te umieszczone są na niebieskim polu pionowe, prostokątnej tarczy, o dolnej krawędzi wydłużonej pośrodku. Herb jest wierną kopią herbu „Krzywda” z okresu, kiedy Siennica posiadała prawa miejskie.223px-POL_powiat_miński_gmina_Siennica_map.svg

Gmina Siennica położona jest we wschodniej części województwa mazowieckiego, w powiecie mińskim. Graniczy z gminami: Cegłów i Latowicz – od wschodu, Parysów – od południa, Pilawa i Kołbiel – od zachodu, Mińsk Mazowiecki – od północy. Najbliższą aglomeracją miejską jest miasto Mińsk Mazowiecki (ok. 11 km).

Gmina jest obsługiwana przez komunikację autobusową. Szkielet komunikacyjny stanowi droga wojewódzka Mińsk Maz.-Seroczyn i drogi powiatowe Stara Wieś-Kuflew, Stara Wieś-Parysów, Siennica-Kołbiel, Siennica-Kołbiel, Siennica-Cegłów, Nowa Pogorzel-Dobrzyniec, Grzebowilk-Rudzienko, Wólka Dłużewska-Dłużew-Majdan. Drogi te rozchodzą się promieniście ze wsi gminnej stwarzając dość korzystne warunki dla funkcjonowania gospodarki. Dobre połączenia komunikacyjne umożliwiają dojazd do pracy i szkół w Siennicy, Mińsku Maz. i Warszawie.

Komunikacja kolejowa prowadzi ruch towarowy tranzytowy po przebiegającej jednotorowej linii obwodowej Pilawa-Tłuszcz.

Gmina Siennica zajmuje obszar 11.073 ha, w tym użytki rolne stanowią 68,4%, a lasy – 14,6%. Jest gminą rolniczą z przewagą drobnych gospodarstw rolnych. Na terenie gminy występują gleby średniourodzajne o stosunkowo małym stopniu zalesienia. Gleby klasy III stanowią zaledwie 26% powierzchni użytków rolnych. Gleby klasy IV nie stanowią jednolitego kompleksu lecz występują przemiennie z glebami słabej jakości. Użytki zielone stanowią około 30% powierzchni użytków rolnych.

Mimo, że gleby na tym terenie są średniourodzajne, rolnictwo odgrywa najważniejszą rolę w gospodarce gminy. Jest tu 1160 indywidualnych gospodarstw rolnych prowadzonych przez rolników zamieszkałych na terenie gminy, z czego:
– 44,3% stanowią gospodarstwa od 1- 5 ha,
– 37,3% stanowią gospodarstwa od 5-10 ha,
– 16,5% stanowią gospodarstwa od 10-20 ha,
– 1,9% stanowią gospodarstwa od 20-50 ha,
1 gospodarstwo o powierzchni powyżej 50 ha.

Wszystkich gospodarstw rolnych powyżej 1 ha jest na terenie gminy 1572, średnia powierzchnia ogółem wynosi 5,69 ha, a użytków rolnych 4,84 ha.
Produkcja zwierzęca ukierunkowana jest na chów bydła mlecznego. Istnieje ponad 100 gospodarstw wyspecjalizowanych w tej produkcji.

Na dzień 01.01.2015r. zameldowanych na terenie Gminy Siennica było 7322 osób, w tym 3669 kobiet i 3653 mężczyzn.

W gminie istnieje znikoma liczba większych zakładów pracy. Wśród nich możemy wymienić: SKROPOL w Siennicy i NZOZ Kaśmin.

Dodaj komentarz

Agroturystyka na Ziemi MIńskiej

Menu Title