Jezioro „Torfisko”

„Torfisko” to teren1 bagienny o powierzchni 72 ha. Obejmuje kilkunastohektarowe lustro wody wraz z przylegającymi do niego zadrzewieniami. lakami i pastwiskami. Zbiornik ten powstał po eksploatacji torfu. Występuje tu bardzo 2ciekawa roślinność wodna jak: rosiczka okrągłolistna, grzybienie białe, bagno zwyczajne. Interesujący jest również zespół ptaków lęgowych takich jak: żurawie, zielonka, perkoz rdzawo szyi, trzciniak, potrzos, trzcinniczek, rokitniczka, perkozek, perkoz dwuczuby, cyranka, łyska, kurka wodna, wodnik, brodziec samotny, brzeczka, czernica, strumieniówka, remiz, dzwoniec.3
Ze względu na występowanie cennych gatunków fauny i flory, władze gminy podjęły starania o objęcie „Torfowiska” ochroną prawną.

Dodaj komentarz

Agroturystyka na Ziemi MIńskiej

Menu Title