Kościół pw. NMP Matki Odkupiciela w Wielgolesie Brzezińskim

hlkc

Parafia została erygowana 18 sierpnia 1988 r. przez biskupa Władysława Ziółka, który powierzył misje budowy nowego kościoła dotychczasowemu wikariuszowi parafii Matki Boskiej Jasnogórskiej, k s. Władysławowi Lojanowi. Kościół wybudowany został w latach 1994-1999 wg projektu architekta Aleksego Dworczaka. Wykonany w stylu nowoczesnym kościół został poświęcony 11 października 1999 r. i konsekrowany 5 marca 2000 r. przez abpa Władysława Ziółka.

 

Dodaj komentarz

Agroturystyka na Ziemi MIńskiej

Menu Title